Cursusgegevens

Basis financiŽn: aan de slag met financiŽle stukken

- Open Cursus Dag. Ook incompany mogelijk -

Download de PDF 'Basis financiŽn'

Een degelijke bedrijfseconomische basiskennis is noodzakelijk om beleidsvoorstellen van de directie te beoordelen en goed onderbouwde alternatieven aan te dragen. Het thema ĎfinanciŽní is echter niet zo populair bij de OR. Veel OR-leden hebben last van drempelvrees. Volgens ATIM is dat nergens voor nodig. Tijdens onze cursussen maak je aan de hand van huis-, tuin- en keukenvoorbeelden kennis met de belangrijkste financiŽle begrippen. Vervolgens leer je de jaarstukken van je eigen organisatie lezen en interpreteren. Met deze financiŽle bagage kun je je positie in het overleg met de bestuurder versterken. Je kunt je eigen standpunten beter onderbouwen en de reactie van de bestuurder beter toetsen: de volgende keer als de bestuurder aangeeft dat er geen geld is voor verbetering van arbeidsomstandigheden, heb jij je woordje klaar!

Basis financiŽn: aan de slag met financiŽle stukken
Hoe staat jouw organisatie er financieel voor? Hoe kun je dat zelf onderzoeken? In deze cursus leer je de basics van de financiŽle besturing. Je krijgt inzicht in de meest gebruikte instrumenten voor de financiŽle besturing. Je gaat aan de slag met de financiŽle stukken van je eigen organisatie en jaarrekeningen van andere organisaties. Je leert hoe je de belangrijkste financiŽle gegevens kunt interpreteren. Ondernemingsraden en andere functionarissen in de organisatie kunnen op basis van de opgedane kennis een beter oordeel vellen over financiŽle noodzaak van veranderingen en investeringen. Een must voor ondernemingsraadsleden en financiŽle commissies en iedereen die geÔnteresseerd is in het financiŽle reilen en zeilen van de organisatie.

Follow up: Verdieping financiŽn: meer doen met financiŽle stukken
We bieden ook een cursus Verdieping FinanciŽn aan (incompany). Zie voor meer informatie ons incompany aanbod.

Resultaat
ē Je kunt beoordelen in hoeverre het in jouw organisatie gehanteerde financiŽle instrumentarium voldoet.
ē Je kunt de belangrijkste gegevens in je eigen jaarrekening lezen en interpreteren.
ē Je kunt aan de hand van een aantal ratioís toetsen hoe je organisatie er voorstaat.
ē Je kunt beter beoordelen wat de financiŽle motieven voor besluitvorming in jouw organisatie zijn.
ē Je kunt aangeven wat de rol van de ondernemingsraad is bij de financiŽle besturing.

Werkwijze
Aan alle deelnemers wordt gevraagd de eigen jaarrekening mee te nemen. Gedurende de cursus zal deze jaarrekening veelvuldig geraadpleegd worden voor de uitvoering van opdrachten: wat staat waar en wat betekent het? De gegevens uit de eigen jaarrekening worden vergeleken met een of meerdere jaarrekeningen van andere organisaties. Korte presentaties worden afgewisseld met veel oefenen.

Competenties
Met deze cursus versterk je de volgende competenties:
ē oordeelsvorming
ē probleemanalyse

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor leden van ondernemingsraden, financiŽle commissies en andere functionarissen in de organisatie voor wie inzicht in de financiŽle gegevens relevant is. Voor alle branches behalve de overheid.

Cursusinformatie
ē Deze cursus duurt een dag.
ē De cursus wordt tenminste eenmaal per half jaar aangeboden. Zie de cursuskalender voor de data.
ē Het onderwerp kan ook als cursusonderdeel binnen een maatwerkcursus aan bod komen.
ē De kosten voor deze cursus bedragen Ä 365 per persoon per dag.
ē De cursuslocatie is het BCN te Utrecht. Deze locatie is goed bereikbaar.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze cursus kun je contact opnemen met ons secretariaat.

Bent u verhinderd op de geplande data? Laat het ons dan weten.
Bij voldoende deelnemers kunnen we een extra cursus organiseren.