Cursusgegevens

Introductie in de WOR

- Open Cursus Dag -

Download de PDF 'Introductie in de WOR'

Wet op de ondernemingsraden (WOR)
Een degelijke introductie in de wet op de Ondernemingsraden (de WOR) is een must voor ieder nieuw OR-lid. Tijdens de introductiecursus staan we eerst stil bij het formele kader van de WOR: welke rechten en plichten heeft de OR? Wat kan de OR daarmee bereiken? Ook kijken we naar de positie en de rol van de OR tijdens de besluitvorming.

Aanvullend op de introductiecursus biedt ATIM (incompany) verdiepingscursussen aan. In deze cursussen leer je hoe je het WOR instrumentarium het beste kunt inzetten. Bijvoorbeeld bij het bereiken van je doelen en bij het versterken van je invloed op de besluitvorming.

Introductie in de WOR (basis)
Je bent nieuw in de medezeggenschap. Om te kunnen begrijpen hoe medezeggenschap werkt en wat een OR nu eigenlijk kan, is het belangrijk kennis te maken met de spelregels. Want wie de regels niet kent, kan het spel niet goed spelen. Tijdens deze cursus leren we je de hoofdlijnen van de wet en leggen we de belangrijkste artikelen uit, zoals het advies- en instemmingsrecht. Ook bespreken we de positie van de OR bij de besluitvorming binnen de organisatie. Aan de hand van opdrachten maken we steeds een vertaalslag van de regelgeving naar de praktijk.

Resultaat
Je bent in staat de hoofdlijnen van de wet te benoemen.
Je kunt de onderwerpen die van belang zijn in de wet terugvinden.
Je kunt de rode draden in de wet aangeven.
Je kunt de belangrijkste bevoegdheden benoemen en globaal uitleggen.
Je kunt het onderscheid aangeven tussen het advies- en het instemmingsrecht.
Je kunt de positie van de OR in de relatie tot de bestuurder en achterban aangeven.

Werkwijze
Korte inleidingen afgewisseld met discussie en praktische oefeningen.

Competenties
Met deze cursus versterk je de volgende competenties:
eigen maken van de spelregels van het overleg en inzicht verkrijgen in de positie van een OR in de organisatie
toepassing van deze kennis op de eigen praktijk

Voor wie?
Beginnende medezeggenschapsleden in verschillende branches (overheid, profit, not for profit en zorg).

Cursusinformatie
Deze cursus duurt een dag.
De cursus wordt elke maand (muv juli en augustus) aangeboden. Zie de cursuskalender voor de data.
Het onderwerp wordt ook incompany of als cursusonderdeel binnen een maatwerkcursus georganiseerd.
De kosten voor deze cursus bedragen 365 per persoon per dag.
De cursuslocatie is het BCN te Utrecht. Deze locatie is goed bereikbaar.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze cursus kun je contact opnemen met ons secretariaat.

Ben je verhinderd op de geplande data? Laat het ons dan weten.
Bij voldoende deelnemers kunnen we een extra cursus organiseren.


Bekijk ook onze videotip over de WOR: