Cursusgegevens

Ontwikkelen van een OR-aanpak van organisatieveranderingen

- Open Cursus Dag. Ook incompany mogelijk -

Download de PDF 'OR-aanpak bij organisatieveranderingen'

Fusies en reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Met welke instrumenten kan de OR zich een oordeel vormen van de vitaliteit van de organisatie? Hoe beoordeel je verandervoorstellen van het management? Wanneer is het verstandig om externe deskundigen in te schakelen?

Met onze cursussen wordt vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op organisatieveranderingen.

OR-aanpak bij organisatieveranderingen
In veel organisaties zijn veranderingsprocessen aan de orde van de dag. Deels verlopen deze volgens vaste patronen. Toch is het vaak lastig om er als OR grip op te krijgen. Dat geldt zeker wanneer de OR zich afwachtend opstelt en enkel reageert op de voorstellen van de bestuurder. Door als OR vooraf een visie te bepalen komt er richting in het behandelen van voorstellen. Dat vergroot de effectiviteit van de ondernomen acties en daarmee de kans dat er rekening met de OR wordt gehouden. In deze cursus leer je verschillende soorten veranderingsprocessen herkennen. Je wordt ondersteund bij het vooraf opstellen van heldere eisen en wensen en het bepalen van een passende strategie.

Resultaat
• Je hebt kennis opgedaan over veranderingsprocessen in een organisatie.
• Je hebt kennis opgedaan over veranderingsstrategie๋n.
• Je hebt je inzicht vergroot in de rol en bijdrage van de medezeggenschap bij organisatieveranderingen.
• Je hebt een eigen visie op veranderingstrajecten ontwikkeld en weet hoe je deze moet opstellen teneinde je doelen en prioriteiten voor de toekomst te bepalen.
• Je hebt de verworven kennis toegepast in je eigen situatie.

Werkwijze
Korte inleidingen afgewisseld met discussie en praktische oefeningen.

Competenties
Met deze cursus versterk je de volgende competenties:
• vergroten van kennis van relevante omgevingsfactoren bij veranderingstrajecten
• beoordelingsvaardigheden
• strategische vaardigheden

Voor wie?
OR-leden van organisaties waar op termijn een reorganisatie of fusie wordt verwacht.

Cursusinformatie
• Deze cursus duurt een dag.
• De cursus wordt tenminste eenmaal per half jaar aangeboden. Zie de cursuskalender voor de data.
• De kosten voor deze cursus bedragen € 365 per persoon per dag.
• Het onderwerp kan ook incompany of als cursusonderdeel binnen een maatwerkcursus aan bod komen
• Cursuslocatie is het BCN te Utrecht. Deze locatie is goed bereikbaar.


Voor meer informatie over deze cursus kun je contact opnemen met ons secretariaat.